Pomáháme

Odpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou součástí všeho, co děláme. Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti. Držíme se férových pravidel podnikání, pomáháme na svět prospěšným aplikacím a službám a podporujeme neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce. Působíme jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky, předáváme své zkušenosti a znalosti a pomáháme při mimořádných událostech.

Co všechno děláme

Grantové výzvy

Pomáháme dlouhodobě sociálně izolovaným a osamělým lidem, jejichž počet stále narůstá. Epidemie koronaviru tento trend dále výrazně prohloubila. Izolace, které byla v posledních měsících vystavena většina z nás, je pro mnoho lidí každodenní realitou. Osamělost přitom působí negativně nejen na lidskou psychiku, ale i na fyzické zdraví.

Požádejte

Semináře a akademie

Bezplatné semináře a vzdělávací program Akademie T-Mobile poskytují neziskovým organizacím poznatky, zkušenosti a poradenství. Při osobních setkáních předáváme znalosti těm, kterým stejně jako nám záleží na okolí, v němž žijí. Konference o společenské odpovědnosti jsou otevřené všem.

Přihlaste se

Podpora podnikání

T-Mobile Rozjezdy podporují začínající podnikatele. Ti mohou vyhrát skvělé ceny, které pomohou rozjet podnikání. Důležité jsou i bezplatné semináře, poradenství od odborníků a kontakty. Chcete se podívat, kdo ve vašem městě či regionu úspěšně prošel projektem? Chcete se postavit na vlastní nohy?

Rozjeďte to

Pomoc dobrovolníků

Máme svůj Den pro dobrý skutek! Naši zaměstnanci pomáhají v neziskových organizacích manuálně nebo svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, sami nebo v týmu, dlouhodobě nebo jednorázově. Záleží vždy na neziskovce, zda potřebuje přiložit ruku k dílu nebo poradit.

Napište nám

Prospěšné služby

Propojujeme svět technologií a společenské odpovědnosti. Podporujeme výzkum a vývoj, inovativní a neotřelé nápady a jejich realizaci. Pomáháme na svět chytrým řešením a aplikacím a nabízíme služby, které jsou prospěšné pro ohrožené nebo znevýhodněné skupiny i společnost jako celek.

Podívejte se

Odpovědné podnikání

Podnikání stavíme na férových principech v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření. Důležitá je pro nás i bezpečnost na internetu. K odpovědnosti vůči okolnímu světu se snažíme vést i zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery.

Přesvědčte se

Jak pomáháme

60 800

hodin jsme odpracovali jako dobrovolníci v neziskovkách

861

neziskových projektů podpořil T-Mobile částkou 61,9 mil. Kč

5 115

začínajících podnikatelů získalo naši podporu

Oddělení společenské odpovědnosti T-Mobile